بایگانی برچسب ها: مقدار قرائت روزانه

حدیث امروز:حدیث امام علی (ع)در رابطه با تلاوت قران

حدیث امروز:حدیث امام علی (ع)در رابطه با تلاوت قران

حدیث امروز:حدیث امام علی (ع)در رابطه با تلاوت قران معمولاً کسی که در مقام وصیت و سفارش است چیزهایی را سفارش می کند که مهم و سرنوشت ساز باشد. یکی از وصایای رسول خدا (صَلى الله عَلیه وَ آله) به امیرمؤمنان علی (عَلیه السَلام) تلاوت مستمرّ قرآن است، چنانچه فرموده اند: وَ عَلَیکَ بِتَلاوَه القُرآن عَلی کُلِّ حالٍ؛ در همه حال و در هر شرایطی قرآن تلاوت کن. بسیاری از عبادات هنگام مریضی، مسافرت یا جهاد در راه خدا از انسان ساقط می شود و یا...

ادامه مطلب