بایگانی برچسب ها: مقاله ای راجب انتظار و توقع از دیگران

faceshot selfi

ده توقع نابجا از دیگران

ده توقع نابجا از دیگران

۱۰ چیزی که نباید از کسی توقع داشته باشید توقع نداشته باشید که همه کامل باشند   وقتی توقعات و انتظارات غیرمنطقی از دیگران داشته باشید یا به طور مداوم آنها را زیر میکروسکوپ قرار دهیم، فقط خودمان را اذیت کرده ایم. البته همه ما نیازمند این هستیم که نیازهای اصلی و ابتدایی مان در روابط برآورده شود، نیازهایی مثل احترام، اما اگر بخواهید روی چیز دیگری جز این حساب کنید، فقط ناامید خواهید شد. ادامه مطلب ...

ادامه مطلب