بایگانی برچسب ها: معنی ضرب المثل لنگ انداختن

منظور از اصطلاح لنگ انداختن+ضرب المثل لنگ انداختن+معنای ضرب المثل

منظور از اصطلاح لنگ انداختن+ضرب المثل لنگ انداختن+معنای ضرب المثل

ضرب المثل لنگ انداختن+معانی ضرب المثل ها+ضرب المثل ایرانی+معنی ضرب المثل لنگ انداختن جوانان و پهلوانان زورخانه با وجود سينه هاي پهن و بازوان ستبر و اندام عضلات پيچيده، از اظهار تواضع و فروتني و بزرگداشت معمرين و پيش كسوتها و دستگيري از ضعفا و احقاق حقوق مظلومان و ستمديگان ذره اي فروگذار نمي كنند. هنگام ورود به گود زورخانه زمين ادب مي بوسند و با نيايش پرودگار توانا و نثار صلوات جلي سر بر آستان خاتم پيغمبران (ص) و مولاي متقيان (ع) و...

ادامه مطلب