بایگانی برچسب ها: مصرف الکل

دختران انگلیسی مست ترین های روی زمین!!!

دختران انگلیسی مست ترین های روی زمین!!!

دختران نوجوان انگلیسی در مصرف مشروبات الکلی حتی گوی سبقت را از پسران هم سن و سال خود نیز گرفته اند. حدود ۴۴% از پسران ۱۵ ساله انگلیسی دو یا بیشتر مست کرده اند. دختران انگلیسی مست ترین های روی زمین!!! دختران انگلیسی مست ترین های روی زمین!!! تحقیقات نشان می دهد که دختران نوجوان انگلیسی مست ترین دختران کشورهای غربی هستند. حدود ۵۰% از دختران ۱۵ ساله انگلیسی تاکنون حداقل دو بار مست کرده اند ، درحالی که میانگین این آمار در دیگر کشورهای پیش...

ادامه مطلب