بایگانی برچسب ها: مسابقه خانواده باحال خندوانه

خنداونه سه شنبه ۲۵ خرداد ۹۵+ مسابقه خانواده باحال خانواده های شمسایی و رودکی

خنداونه سه شنبه ۲۵ خرداد ۹۵+ مسابقه خانواده باحال خانواده های شمسایی و رودکی

خنداونه سه شنبه ۲۵ خرداد ۹۵+ مسابقه خانواده باحال خانواده های شمسایی و رودکی در این مسابقه خانواه هاشمسایی و رودکی به رقابت با هم پرداختند و مسابقه هایی از قبیل پانتومیم، قصه گویی و نمایش انجام دادند. برنده با رای های مردم مشخص می شود. برای رای دادن اگر اجرای خانواده ی شمسایی را پسندید عدد ۱۹ را به ۲۰۰۱۰۰ بفرستید و در صورت پسندیدن اجرای خانواده رودکی عدد ۲۰ را به سامانه ۲۰۰۱۰۰ بفرستید. خنداونه سه شنبه ۲۵ خرداد ۹۵+ مسابقه خانواده باحال...

ادامه مطلب

خندوانه یکشنبه ۲۳ خرداد ۹۵+ مسابقه خانواده باحال خندوانه خانواده های عظیمی و ارجمند

خندوانه یکشنبه ۲۳ خرداد ۹۵+ مسابقه خانواده باحال خندوانه خانواده های عظیمی و ارجمند

خندوانه یکشنبه ۲۳ خرداد ۹۵+ مسابقه خانواده باحال خندوانه خانواده های عظیمی و ارجمند در این مسابقه خانواه هایعظیمی و ارجمند به رقابت با هم پرداختند و مسابقه هایی از قبیل پانتومیم، قصه گویی و نمایش انجام دادند. برنده با رای های مردم مشخص می شود. برای رای دادن اگر اجرای خانواده ی ارجمند را پسندید عدد ۱۷ را به ۲۰۰۱۰۰ بفرستید و در صورت پسندیدن اجرای خانواده عظیمی عدد ۱۸ را به سامانه ۲۰۰۱۰۰ بفرستید. خندوانه یکشنبه ۲۳ خرداد ۹۵+ مسابقه خانواد...

ادامه مطلب

خندوانه پنج شنبه ۲۰ خرداد ۹۵+ مسابقه خانواده باحال خندوانه خانواده های پرور و اسکندری

خندوانه پنج شنبه ۲۰ خرداد ۹۵+ مسابقه خانواده باحال خندوانه خانواده های پرور و اسکندری

خندوانه پنج شنبه ۲۰ خرداد ۹۵+ مسابقه خانواده باحال خندوانه خانواده های پرور و اسکندری در این مسابقه خانواه های پرور و اسکندری به رقابت با هم پرداختند و مسابقه هایی از قبیل پانتومیم، قصه گویی و نمایش انجام دادند. برنده با رای های مردم مشخص می شود. برای رای دادن اگر اجرای خانواه ی پرور را پسندید عدد ۱۵ را به ۲۰۰۱۰۰ بفرستید و در صورت پسندیدن اجرای خانواده اسکندری عدد ۱۶ را به سامانه ۲۰۰۱۰۰ بفرستید. خندوانه پنج شنبه ۲۰ خرداد ۹۵+ مسابقه...

ادامه مطلب