بایگانی برچسب ها: مسئول

مسئولان طرقبه ای ویلچر ران شدند

مسئولان طرقبه ای ویلچر ران شدند

این تصویر با عنوان مسابقه ویلچررانی مسئولان طرقبه شاندیز در شبکه های اجتماعی در حال انتشار می باشد. گفته می شود این افراد برای همدردی با افراد معلول سوار بر ویلچر شده و مسابقه ویلچر رانی برگزار کرده اند

ادامه مطلب