بایگانی برچسب ها: مزیت دوش آب سرد

مزیت دوش آب سرد+تندرستی بدن+برنامه ورزشی جیمزباند+حمام عمومی +عکس

مزیت دوش آب سرد+تندرستی بدن+برنامه ورزشی جیمزباند+حمام عمومی +عکس

مزیت دوش آب سرد+تندرستی بدن+برنامه ورزشی جیمزباند+حمام عمومی +عکس بنظر شما شاید دوش آب سرد کاری ناخوشایند بنظر برسد و هرگز شاید احساس جالبی نسبت به انجام دادنش نداشته اید; در عوض,در شرایطی که خارج از کنترل تان بوده به شما تحمیل گردیده است. مثلا شخص بی ملاحضه ای تمام آبهای گرم را استفاده نموده است. شرایط ناراحت کننده ای است, از دست آن فرد ناراحت می شوید برای اینکه شما را مجبور نموده تا این کار ناخوشایند را انجام بدهید… چه حالی به شما ...

ادامه مطلب