بایگانی برچسب ها: مردان روسری پوش در صفحات مجازی

مردان مانتو پوش+ناهنجاری عجیب در صفحات مجازی+هنجار شکنی های جدید+تمسخر حجاب+عکس

مردان مانتو پوش+ناهنجاری عجیب در صفحات مجازی+هنجار شکنی های جدید+تمسخر حجاب+عکس

در فضای مجازی ضد انقلاب کمپینی نو به راه انداخته است، از یک سو زنان را تشویق به بی حجابی می کنند و از سوی دیگر بر تن مردان لباس زنانه می پوشانند. مردان مانتو پوش+ناهنجاری عجیب در صفحات مجازی+هنجار شکنی های جدید+تمسخر حجاب+عکس مردی با حجاب، تمسخر یک اصل برای رسیدن به یک جامعه دین ستیز، ضد انقلاب حالا زیر این بیرق دست و پا می زند، کمپینی برای آنچه که سعی می کند آن را بهترین نشان دهد، پیش از این پرچم دار این کمپین برای آنکه نشان دهد هیچ ...

ادامه مطلب