بایگانی برچسب ها: مخترین قرن 21

اختراعاتی که باعث مرگ مخترعینشان شد

اختراعاتی که باعث مرگ مخترعینشان شد

اختراعاتی که باعث مرگ مخترعینشان شد اختراعاتی که باعث مرگ مخترعینشان شد برخی مخترعان هستند که پس از زحمات و تحقیقات زیاد و توان گذاشتن با تمام وجود در انتهای مسیر جان خود را هم در راه اختراعشان از دست میدهند.    فرانسیس رایشلت (۱۸۷۹-۱۹۱۲) خیاط اتریش الاصل فرانسوی که همیشه از مرگ او یاد خواهد شد. او برای تست چتر نجات قابل پوشیدن خود از برج ایفل به پایین پرید ولی با برخورد به سطح زمین در جا مرد. چتری که او اعتقاد داشت منجی جان خلبانان...

ادامه مطلب