بایگانی برچسب ها: محمود میرلوحی

به گفته محمود میرلوحی دوره بگم‌بگم‌ها برای «فرار از تخلفات» گذشته است

به گفته محمود میرلوحی دوره بگم‌بگم‌ها برای «فرار از تخلفات» گذشته است

به گفته محمود میرلوحی دوره بگم‌بگم‌ها برای «فرار از تخلفات» گذشته است    پس از تصمیم رئیس‌جمهوری مبنی بر برخورد با فیش‌های حقوقی و گزارش‌ اسحاق جهانگیری، معاون اول او، به نظر می‌رسد بستر مناسبی برای برخورد با روندهای نامتعارف در دستیابی عده‌ای به منابع مالی گسترده، فراهم شده است. از سوی دیگر این روزها برخی جریان‌ها نظیر حلقه احمدی‌نژادی‌ها برای فرافکنی ریشه‌های این تخلفات که به زمان زمامداری خودشان باز می‌گردد، فرار رو به جلو را در ...

ادامه مطلب