بایگانی برچسب ها: محمد باقر آقا میری

زندگی نامه و آثار محمدباقر آقا میری

زندگی نامه و آثار محمدباقر آقا میری

زندگی نامه و آثار محمدباقر آقا میری محمدباقر آقامیری یکی از انسان های بسیار خوب هستند که هنر ایشان نقاشی است. ایشان بسیار در کشورهای خارجی هم معروف هستند به دلیل هنر بی نظیر ایشان. آقا میری بسیار فرد هنرمند هستند و طرفدارهای این حرفه برای او بسیار فراوان احترام قائل هستند.   محمدباقر آقا میری در ۱۳۲۹ درقریه حسن آباد (سوگند ) از توابع بیجار گروسی در خانواده ای هنرمند به دنیا آمد. در زمان کودکی،خانواده اش به تهران مهاجرت کردند ...

ادامه مطلب