بایگانی برچسب ها: لو رفتن شخصیت

از روی عکس پروفایل افراد، آنها را بشناسید.

از روی عکس پروفایل افراد، آنها را بشناسید.

از روی عکس پروفایل افراد، آنها را بشناسید. از روی عکس پروفایل افراد، آنها را بشناسید. شاید جالب باشد که بدانید عکس هایی که برای پروفایل شبکه های اجتماعی خود انتخاب می کنید, شخصیت شما را مشخص می کند. عکس پروفایل شما شخصیت تان را لو می دهد فکر می‌کنید عکس پروفایل شبکه‌ی اجتماعی شما درباره‌ی شخصیت‌تان چه می‌گوید؟ این‌طور که پیداست تصویر پروفایل بیشتر از آنچه که تصور می‌کنیم درباره‌ی شخصیت افراد اطلاعات می‌دهد. گروهی از محققان دانش...

ادامه مطلب