بایگانی برچسب ها: لواشک انار

اموزش درست کردن لواشک انار+لواشک انار وبه +لواشک ترش و شیرین خوشمزه

اموزش درست کردن لواشک انار+لواشک انار وبه +لواشک ترش و شیرین خوشمزه

 اموزش درست کردن لواشک انار+لواشک انار وبه +لواشک ترش و شیرین خوشمزه علاوه بر بعضی آقایان، کمتر دختری پیدا می شود که با شنیدن نام لواشک، آب از دهانش سرازیر نشود. اما نسبت به ذائقه ها، طعم لواشک ها با هم فرق دارند. بعضی ها لواشک ترش دوست داردن، بعضی شیرین و بعضی ملس. کدر: علاوه بر بعضی آقایان، کمتر دختری پیدا می شود که با شنیدن نام لواشک، آب از دهانش سرازیر نشود. اما نسبت به ذائقه ها، طعم لواشک ها با هم فرق دارند. بعضی ها لواشک...

ادامه مطلب