بایگانی برچسب ها: قورت دادن آدامس

آیا آدامس بعد از قورت دادن هضم می شود یا سالها درون بدن می ماند؟

آیا آدامس بعد از قورت دادن هضم می شود یا سالها درون بدن می ماند؟

آیا آدامس بعد از قورت دادن هضم می شود یا سالها درون بدن می ماند؟ آیا آدامس بعد از قورت دادن هضم می شود یا سالها درون بدن می ماند؟   آیا آدامس بعد از قورت دادن هضم می شود یا سالها درون بدن می ماند؟ برخی اوقات عدم تمرکز باعث می شود تا آدامسی را که می جویم قورت بدهیم اما سوال اینجاست پس از قورت دادن آدامس چه اتفاقی در بدن می افتد؟ برخی مطالعات نشان می دهند آدامسی که به اشتباه قورت داده شود ۷ سال در بدن می ماند اما دانشمندان خلا...

ادامه مطلب