بایگانی برچسب ها: قصه آموزنده برای کودکان

داستان کوتاه ایرانی حسن کچل

داستان کوتاه ایرانی حسن کچل

داستان زیبایی حسن کچل داستان حسن کچل   یکی بود یکی نبود. زیر گنبد کبود غیر از خدا هیچکس نبود. پیرزنی بود که یک پسر کچل داشت به اسم حسن. این حسن کچل  ما که از تنبلی شهره عام و خاص بود از صبح تا شب کنار تنور دراز می کشید و می خورد و می خوابید. ادامه مطلب ...

ادامه مطلب