بایگانی برچسب ها: قاتل بروسلی کیه؟

دنبال قاتل بروسلی میگردی؟ + چه کسی بروسلی را کشت؟

دنبال قاتل بروسلی میگردی؟ + چه کسی بروسلی را کشت؟

و اما مظنونین دوم راستیاتش بروسلی اول که به آمریکا مهاجرت میکنه برای اینکه بتونه پول دربیاره مجبور میشه کلاس کونگ فو برگزار کنه این امر باعث ناراحتی برخی از هموطن هایش شد چون کونگ فو یک هنر رزمی بومی مخصوص آنها بود برای همین خیلی براش گران بود که این هنر را بقیه هم یاد بگیرند دنبال قاتل بروسلی میگردی؟ + چه کسی بروسلی را کشت؟   دنبال قاتل بروسلی میگردی؟ + چه کسی بروسلی را کشت؟ چون بروسلی دشمن زیاد داشت برای همین تعداد متهمین پرون...

ادامه مطلب