بایگانی برچسب ها: فیلترینگ هوشمند

حل مشکل اینستاگرام + علت فیلترینگ هوشمند صفحات

حل مشکل اینستاگرام + علت فیلترینگ هوشمند صفحات

طی چندروز اخیر دسترسی کاربران به برخی صفحات اینستاگرام با محدودیت همراه بود که پیگیریها حاکی از آن است که دلیل این مشکل تست یک اسکریپت جدید( برنامه) روی فیلترینگ این شبکه است.   حل مشکل اینستاگرام + علت فیلترینگ هوشمند صفحات  بازنشدن برخی صفحات اینستاگرام طی چندروز اخیر دسترسی کاربران به برخی صفحات اینستاگرام با محدودیت همراه بود که پیگیریها حاکی از آن است که دلیل این مشکل تست یک اسکریپت جدید( برنامه) روی فیلترینگ این شبکه ا...

ادامه مطلب