بایگانی برچسب ها: فوائد اپاندیس

اپاندیس خوب است یا بد؟+فوائد اپاندیس

اپاندیس خوب است یا بد؟+فوائد اپاندیس

اپاندیس خوب است یا بد؟+فوائد اپاندیس   وظیفه اصلی آپاندیس که ظاهرا تا کنون آن را زایده ای پردردسر و بی مصرف می خواندند توسط گروهی از دانشمندان کشف شد.ده ها سال مردم، آپاندیس را عضوی زائد و زیادی تلقی کرده اند. پزشکان تصور می کردند که آپاندیس هیچ فایده ای ندارد و جراحان مرتب آنها را درمی آوردند و مردم هم بدون آپاندیس مشکلی نداشتند. اپاندیس خوب است یا بد؟+فوائد اپاندیس دانشمندان سرانجام موفق شده اند کارکرد اصلی آپاندیس را دریابند ...

ادامه مطلب