بایگانی برچسب ها: فن بیان

«جادوی گفتار» با عنوان فن بیان به چاپ دوم رسيد

«جادوی گفتار» با عنوان فن بیان به چاپ دوم رسيد

«جادوی گفتار» کتابی جهت پرورش بیان و گفتار جهت هر سخنوری است که می‌خواهد روی این ابزار ارتباطی خود کار کند. آرش آبسالان مدرس فن بیان، گویندگی و نویسنده در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه ادبیات گروه فرهنگی گروه تحریریه سایت جوان؛ در خصوص کتاب انتشار شده است خود گفت: «جادوی گفتار» کتابی جهت پرورش بیان و گفتار جهت هر سخنوری است که می‌خواهد روی این ابزار ارتباطی خود کار کند. این کتاب محصول پژوهش طولانی مدت من است ک...

ادامه مطلب

«جادوی گفتار» با عنوان فن بیان انتشار شد

«جادوی گفتار» با عنوان فن بیان انتشار شد

«جادوی گفتار» کتابی جهت پرورش بیان و گفتار جهت هر سخنوری است که می‌خواهد روی این ابزار ارتباطی خود کار کند. آرش آبسالان مدرس فن بیان، گویندگی و نویسنده در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه ادبیات گروه فرهنگی گروه تحریریه سایت جوان؛ در خصوص کتاب انتشار شده است خود گفت: «جادوی گفتار» کتابی جهت پرورش بیان و گفتار جهت هر سخنوری است که می‌خواهد روی این ابزار ارتباطی خود کار کند. این کتاب محصول پژوهش طولانی مدت من است ک...

ادامه مطلب

«جادوی گفتار» جهت پرورش سخنوری انتشار شد

«جادوی گفتار» جهت پرورش سخنوری انتشار شد

«جادوی گفتار» کتابی جهت پرورش بیان و گفتار جهت هر سخنوری است که می‌خواهد روی این ابزار ارتباطی خود کار کند. آرش آبسالان مدرس فن بیان، گویندگی و نویسنده در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه ادبیات گروه فرهنگی گروه تحریریه سایت جوان؛ در خصوص کتاب انتشار شده است خود گفت: «جادوی گفتار» کتابی جهت پرورش بیان و گفتار جهت هر سخنوری است که می‌خواهد روی این ابزار ارتباطی خود کار کند. این کتاب محصول پژوهش طولانی مدت من است ک...

ادامه مطلب