بایگانی برچسب ها: فرمانداران

تکذیب هرگونه عزل و راه اندازی فرمانداران در وزارت کشور

تکذیب هرگونه عزل و راه اندازی فرمانداران در وزارت کشور

به گزارش ایسنا، مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور در پی انتشار غیر دقیق و جهت دار مصاحبه یکی از مدیران میانی وزارت کشور در یک خبرگزاری و یک تکذیب هرگونه عزل و راه اندازی فرمانداران در وزارت کشور عبارات مهم : وزارت کشور – فرمانداران وزارت کشور هرگونه تحول تازه در عنوان عزل و راه اندازی فرمانداران را تکذیب کرد. به گزارش ایسنا، مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور در پی انتشار غیر دقیق و جهت دار مصاحبه یکی از مدیران...

ادامه مطلب

توضیح در خصوص احضار بعضی از استانداران

توضیح در خصوص احضار بعضی از استانداران

مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور طی یادداشتی به ارائه توضیحاتی راجع به عنوان احضار بعضی از استانداران پرداخت. توضیح در خصوص احضار بعضی از استانداران عبارات مهم : وزارت کشور – فرمانداران مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور طی یادداشتی به ارائه توضیحاتی راجع به عنوان احضار بعضی از استانداران پرداخت. به گزارش ایسنا؛ متن این یادداشت به شرح زیر است: توضیح در خصوص احضار بعضی از استانداران باسمه تعالی نظر به اینکه در ...

ادامه مطلب