بایگانی برچسب ها: فرزاد حسین

توهین آقای مجری به خانم بازیگر + دعوای جدید

توهین آقای مجری به خانم بازیگر + دعوای جدید

نعیمه نظام دوست به توهینی که در برنامه اکسیر از طرف مجری برنامه فرزاد حسنی شد در صفحه شخصی اش واکنش داد. توهین آقای مجری به خانم بازیگر + دعوای جدید توهین آقای مجری به خانم بازیگر + دعوای جدید نظام دوست در صفحه شخصی اش چنین نوشت به گمانم بزرگترین دارایی ِ زندگی ِ آدمیزاد، همین دوست های دیده و نادیده دوست های واقعی همین دوست هایی که برایت پیغام می گذارند که اعلام می کنند حواس شان به تو هست همین دوست ها که پیگیرند که نباشی دلگیرند همین د...

ادامه مطلب