بایگانی برچسب ها: فرار اززندان

فراراززندان+فرار یک زندانی خطرناک+پنهان شدن او در ماشین ظرف شویی

فراراززندان+فرار یک زندانی خطرناک+پنهان شدن او در ماشین ظرف شویی

فراراززندان+فرار یک زندانی خطرناک+پنهان شدن او در ماشین ظرف شویی یک زندانی فراری ۱۸۲ سانتیمتری در حالی که یک شورت ورزشی پوشیده بود و دستبند به دست داشت در ماشین ظرفشویی نامزدش پیدا شد. به گزار کدر: وزلی اوانز ۲۰ ساله در آپارتمان های تیمبر کریک شرق ایالت تگزاس دستگیر و بعد از یک فرار ۲۴ ساعته به زندان بازگردانده شد. تیموتی گلن بلنک، رییس پلیس بخش جاسپر گفت: وزلی از زندان فرار کرده و برای خود یک گودال خوب درست کرده است. تری توتل، ص...

ادامه مطلب