بایگانی برچسب ها: فال 16 اسفند

faceshot selfi

فال روز ۱۶ اسفند ۹۴ + فایل جدید

فال روز ۱۶ اسفند ۹۴ + فایل جدید

فروردین: شما امروز مستقیما تحت تاثیر بازگشت ونوس کامیاب هستید چرا که این سیاره شروع به بازگشت به نشان شما می کند. این وضعیت ممکن است در طول این هفته به شما فرصتی دوباره دهد که یک رابطه کاری موفق را آغاز کنید. اما حالا احتمال دارد که احساس پریشانی کنید به خاطر اینکه یک فرآیند شايسته  و موفق را انجام نداده اید. به خاطر اینکه هر چیزی را عملی کنید سخت کار نکنید. بزودی همه چیز مشخص خواهد شد. فال روزانه ۱۶ اسفند فال روز ۱۶ اسفند ۹۴ + فایل جدی...

ادامه مطلب