بایگانی برچسب ها: فال متولدین ماهها

فال وطالع بینی +فال حافظ+فال روزانه ۱۳اردیبهشت ۱۳۹۵

فال وطالع بینی +فال حافظ+فال روزانه ۱۳اردیبهشت ۱۳۹۵

فال وطالع بینی +فال حافظ+فال روزانه ۱۳اردیبهشت ۱۳۹۵ فال روزانه متولدین فروردین اکنون برای شما سخت است که به حسهای عادی خود اطمینان کنید، برای اینکه حتی سخت کار کردن هم به نظر شما مثل تفریح است. نگرش مثبت شما قابل ستایش است، اما تشخیص دادن اینکه تصورات شما درست است یا نه نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شما از دو دیدگاه متفاوت به جهان نگاه می‌کنید. یک دیدگاه شما همه چیز را خوب می‌بیند و در دیدگاه دیگرتان برعکس همه چیز به نظر بد می‌آید...

ادامه مطلب

فال حافظ+فال وطالع بینی امروز یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵

فال حافظ+فال وطالع بینی امروز یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵

فال حافظ+فال وطالع بینی امروز یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵   فال روزانه متولدین فروردین امروز شاید نظم همیشگی خانه شما کمی بهم بخورد. اما نگران نباشید وقتی چیز بدی اتفاق می افتد نتیجه خوبی دارد. امروز تحریک می شوید که برای آینده برنامه ریزی کنید و از اعضای مسن تر خانواده کمک بخواهید. شما و عشقتان از بیرون رفتن و وقت گذراندن با هم و صحبت کردن بهره مند می شوید. چون هر دوی شما اخیراً سرتان شلوغ بوده باید ارتباطات خود با هم را قویتر کنی...

ادامه مطلب