بایگانی برچسب ها: غیبت و خوردن گوشت مرده

modiseh

تعریف غیبت و میزان گناه آن

تعریف غیبت و میزان گناه آن

گناه غیبت چرا گوشت مرده خوردن است؟غیبت موجب می ‌شودعبادت ‌های غیبت ‌کننده در پرونده غیبت شونده نوشته شود غیبت عبارت است از: سخن گفتن پشت سر دیگران به گونه ای که غیبت شونده راضی و خشنود نباشد.ادامه مطلب

ادامه مطلب