بایگانی برچسب ها: عکس نوشته های گریه آور فاز سنگین

عکس گرافی ها عاشقانه سنگین و تیکه دار

عکس گرافی ها عاشقانه سنگین و تیکه دار

جملکس های عاشقانه و عکس های متن دار عاشقانه غمگین ﺍﯼ ﮐــﺎﺵ ﺗــﻮ ﺑﭽﮕﯿﻤــﻮﻥ… ﺑــﻪ ﺟــﺎﯼ ﺍﺫﺍﻥ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻤــﻮﻥ ﻣــﯽ ﮔــﻔﺘﻦ: ﺗــﺎ ﺯﻧــﺪﻩ ﺍﯼ ﺩﺭﺑــﺮﺍﺑــﺮ ﮐﺴــﯽ ﮐــﻪ… ﺑــﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻋﻠــﺎﻗــﻪ ﻣﻨــﺪﺵ ﮐــﺮﺩﯼ ﻣﺴﺌﻮﻟــﯽ !… ادامه مطلب ...

ادامه مطلب