بایگانی برچسب ها: عکس نوشته های عاشقانه گرافیکی

عکس نوشته های تنهایی عاشقانه و گریه آور

عکس نوشته های تنهایی عاشقانه و گریه آور

عکس نوشته های عاشقانه فارسی من، جایِ تمام کسانی که دلتنگ نمی شوند برایت ! من، جایِ تمام کسانی که بی تابِ چشمهایت نیستن ! من، جایِ تمامِ کسانی که گفتند دوستت دارم و تو ماندی و آن ها نماندند! من، جایِ تمامِ – یادم تو را فراموش – ها من، اصلا جای خودِ خدا هم دلم برایت تنگ شده ادامه مطلب ...

ادامه مطلب