بایگانی برچسب ها: عکس نوشته های عاشقانه مفهومی

عکس نوشته های تنهایی عاشقانه و گریه آور

عکس نوشته های تنهایی عاشقانه و گریه آور

عکس نوشته های عاشقانه فارسی من، جایِ تمام کسانی که دلتنگ نمی شوند برایت ! من، جایِ تمام کسانی که بی تابِ چشمهایت نیستن ! من، جایِ تمامِ کسانی که گفتند دوستت دارم و تو ماندی و آن ها نماندند! من، جایِ تمامِ – یادم تو را فراموش – ها من، اصلا جای خودِ خدا هم دلم برایت تنگ شده ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

عکس گرافی ها عاشقانه سنگین و تیکه دار

عکس گرافی ها عاشقانه سنگین و تیکه دار

جملکس های عاشقانه و عکس های متن دار عاشقانه غمگین ﺍﯼ ﮐــﺎﺵ ﺗــﻮ ﺑﭽﮕﯿﻤــﻮﻥ… ﺑــﻪ ﺟــﺎﯼ ﺍﺫﺍﻥ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻤــﻮﻥ ﻣــﯽ ﮔــﻔﺘﻦ: ﺗــﺎ ﺯﻧــﺪﻩ ﺍﯼ ﺩﺭﺑــﺮﺍﺑــﺮ ﮐﺴــﯽ ﮐــﻪ… ﺑــﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻋﻠــﺎﻗــﻪ ﻣﻨــﺪﺵ ﮐــﺮﺩﯼ ﻣﺴﺌﻮﻟــﯽ !… ادامه مطلب ...

ادامه مطلب