بایگانی برچسب ها: عکس عاشقانه بی تو میمیرم برگرد

عکس های عاشقانه و گریه آور تاثیر گذار

عکس های عاشقانه و گریه آور تاثیر گذار

زیباترین عکس نوشته و تکست گرافی عاشقانه غمگین من عادت کردم کسے نگرانم نباشہ… عادت کردم کسے سراغم رو نگیره… عادت کردم تنها باشم تا بعد کسے منت محبتشو روم نزاره… عادت کردم شب ها بدون شب بخیر بخوابم… عادت کردم منتظر زنگ کسے نباشم… عادت کردم دلتنگ بشم و دلتنگم نشن… عادت کردم بے دلیل بخندم و با دلیل گریہ کنم… عادت کردم زندگے نکنم… سختہ ولے عادت کردم … هعی خدا  ادامه مطلب ...

ادامه مطلب