بایگانی برچسب ها: عکس جنین در هفته ی 38 ام

شرایط جنین در ۳۸ هفتگی+ عکس جنین در هفته ی ۳۸ ام

شرایط جنین در ۳۸ هفتگی+ عکس جنین در هفته ی ۳۸ ام

شرایط جنین در ۳۸ هفتگی+ عکس جنین در هفته ی ۳۸ ام شرایط جنین در ۳۸ هفتگی+ عکس جنین در هفته ی ۳۸ ام نوزاد شما در هفته سی و هشت بارداری، وزنی در حدود ۳ کیلو و ۲۰۰ گرم و قدی در حدود ۵۱ سانتی متر یا کمتر دارد. همچنان که جنین شما کم کم آماده ورود به این دنیا می شود، بدن شما هم در حال آماده شدن برای آن ملاقات بزرگ است. یکی از تغییرات مهم هفته ۳۸ بارداری، شروع تشکیل و ترشح مایع زردرنگی از نوک سینه هاست که آغوز(Colostrum) نامیده می شود. ...

ادامه مطلب