بایگانی برچسب ها: عکسی از آنا نعمتی

modiseh

منتشر کردن عکس بدون آرایش آنا نعمتی توسط خودش+عکس

منتشر کردن عکس بدون آرایش آنا نعمتی توسط خودش+عکس

منتشر کردن عکس بدون آرایش آنا نعمتی توسط خودش+عکسمنتشر کردن عکس بدون آرایش آنا نعمتی توسط خودش+عکس آنا نعمتی عکسی از چهره خود منتشر کرده و نوشت: گاهــے لحظه های سکوت پُر هیاهو ترین دقایق زندگــے هستند مملو از آنچه می خواهیم بگوییم ولــے نمی توانیم  منتشر کردن عکس بدون آرایش آنا نعمتی توسط خودش+عکس...

ادامه مطلب