بایگانی برچسب ها: عوامل کم شدن عمر

۵ گناهی که انجام دادنشان منجر به کوتاهی عمر می شود.

۵ گناهی که انجام دادنشان منجر به کوتاهی عمر می شود.

۵ گناهی که انجام دادنشان منجر به کوتاهی عمر می شود. انجام این پنج کار عمر انسان را کوتاه می کند   ۵ گناهی که انجام دادنشان منجر به کوتاهی عمر می شود. ۵ گناهی که انجام دادنشان منجر به کوتاهی عمر می شود. برخی از اعمال و رفتار ما موجب غضب الهی می شود و مرگ زودرس را برای انسان به همراه دارد. امام سجاد علیه السلام در گفتاری به پنج کار اشاره می کند که مرگ انسان را تسریع می بخشد. ایشان می فرمایند: پنج خصلت از گناهانی است که مرگ انسا...

ادامه مطلب