بایگانی برچسب ها: علم ابجد شناسی

علم جفر و اپبات ولایت حضرت علی!!!نگوییم نام علی درقرآن ذکر نشده

علم جفر و اپبات ولایت حضرت علی!!!نگوییم نام علی درقرآن ذکر نشده

‏ در سال ۱۸۸۴م برای اولین بار برای شناختن افراد از سر انگشت استفاده شد و این روش ‏در همهء کشور ها رواج یافت، چون پوست سر انگشتان خطوطی بسیار دقیقی بشکل قوسی، ‏کجدار و دایره ای دارند که در طول زندگی انسان تغییر نمیکنند، ولی نشان انگشتان در همهء انسانها باهم متفاوت اند و دو انسان پیدا نمیشود ‏که این خطوط در آنها یکسان باشد. این یک معجزهء الهی است. علم جفر و اپبات ولایت حضرت علی!!!نگوییم نام علی درقرآن ذکر نشده   علم جفر و اپبات ولای...

ادامه مطلب