بایگانی برچسب ها: عضلات

شرح اوضاع کلی بدن در حالت خواب شبانه

شرح اوضاع کلی بدن در حالت خواب شبانه

هورمون رشد | بیداری | میتواند | عضلات | شبانه | بیدار | هورمون | محققان | فعالیت | بیداری شرحاوضاعکلیبدندرحالتخواب,شبانه  بدندرحالتخواب,شروعبهانجامفعالیتهایيمیکندمثلگوارشغذاورشد,بعضیازاعصاببدننیزبهطورکلیازکارمیافتند. روزهاییکهخیلیخستهاید,استرسهايزیادیراپشتسرگذاشتهایدومشغلههايزیادیداشتهاید,احتمالافقطدوستداریدزیرپتویتانبخزیدوبهخواب,یعمیقوطولانیفروبروید.هیچچیزیبهاندازهيیکخواب,بافایدهشبانه,انرژیبخشنیست. صبحکهازخواب,بیدارمیشوید,سرحالیدوحاضرایدتمامکارهاییراکهدیروزانجامارزشغیرممکنبهنظرمیرسیدانجامدهید.احتمالاًبهطورکلیبدانیدکههنگامیدرخواب,هستیدچهرخدادهایيدرطولشبدربدنتانرویمیدهد,ولیآیاواقعامیدانیدهنگامیدرخواب,عمیقهستید,درونبدنتانچهماجراهاییبرپاست؟ شرح اوضاع کلی بدن در حالت خواب شبانه وزنکممیکنید حتماًعادتداریدصبحخودتانراوزنکنید:یعنیزمانیکهبدنتانکمترینوزنرادارد.ولینبایدخیلیهیجانزدهشوید.کاهشوزنناشیازخواب,,بیشترشبهعلتآبهست.باهرنفسیکهدرخواب,میکشید,بخارآبدفعمیکنیدکهمیتواندباعثکمشدنوزنتانشود. هورمون رشد | بیداری | میتواند | عضلات | شبانه | بیدار | هورمون | محققان | فعالیت | بیداری وقتیکهدرخواب,هستید,دیاکسیدکربنزیادینیزازدستمیدهیدوجهتهمینحدود۵۰۰ گرمازوزنتانکممیشود.حتماًدلتانمیخواهدعددیکهترازودرصبحنشانمیدهد,اثباتبماندولیبدبختانه,وزنازدسترفته,درطولروزبرمیگردد. عضلاتتانازکارمیافتند حتیحینخواب,هايپرتکاپووپرازجنبوجوشیکهمیبینیدهمی...

ادامه مطلب

مجموعه زیباترین مدل صندل تابستانی شیک و تازه ۲۰۱۷

مجموعه زیباترین مدل صندل تابستانی شیک و تازه ۲۰۱۷

پاشنه بلند | انگشتان پا | تابستان | تابستانی | مردانه | عضلات | طراحی | انواع | مجموعه مجموعه زیباترین مدل صندل تابستانی شیک و تازه ۲۰۱۷ جدیدترین و شیک ترین مجموعه مدل صندل تابستانی شیک و تازه ۲۰۱۷ انواع مجموعه مدل کفش شیک و جدید پیشنهاد مدل کفش های تازه و شیک جهت سال ۲۰۱۷ و ۹۶ می باشد مجموعه زیباترین مدل صندل تابستانی شیک و تازه ۲۰۱۷ همراه با مدل های تازه مقالات قشنگی در ضمینه سلامت , سبک زندگی , روانشناسی و&h...

ادامه مطلب

میوه هایی مخصوص عضله سازی!

میوه هایی مخصوص عضله سازی!

مکن است فکر کنید پتاسیم یک ماده معدنی جهت کمک به حفظ تعادل الکترولیت و نه رشد عضلات محسوب می شود. ولی جهت ساخت پروتئین و عضله دریافت پتاسیم مکن است فکر کنید پتاسیم یک ماده معدنی جهت کمک به حفظ تعادل الکترولیت و نه رشد عضلات محسوب می شود. ولی جهت ساخت پروتئین و عضله دریافت پتاسیم به میزان کافی از رژیم غذایی نیاز است. هنگامی که قصد دارید عضلات خود را تقویت کنید و عضله سازی انجام دهید، این که چه مواد غذایی مصرف می کنید از اهمیت خ...

ادامه مطلب

آنجلینا جولی به فلج بل مبتلاست، فلج بل چیست؟

آنجلینا جولی به فلج بل مبتلاست، فلج بل چیست؟

آنجلینا جولی یکسال بعد از جدایی خبرساز از برد پیت، راجع به این تجربه و البته مبتلا به «فلج بل» لب به سخن گشود. آنجلینا جولی راجع به جدایی آنجلینا جولی یکسال بعد از جدایی خبرساز از برد پیت، راجع به این تجربه و البته مبتلا به «فلج بل» لب به سخن گشود. آنجلینا جولی راجع به جدایی از برد پیت صحبت کرد و از دلیری فرزندانش در برخورد با این عنوان تقدیر کرد. بازیگر برنده جایزه اسکار راجع به ابتلایش به «فلج بل» نیز صحبت کرد ولی راجع به دلای...

ادامه مطلب

تکنیک های ورزشی سودمند جهت چاق شدن صورت

تکنیک های ورزشی سودمند جهت چاق شدن صورت

احساس خستگی | استفاده | نیشگون | لبخند | عضلات | طبیعی | دندان | تمرکز تکنیک های ورزشی سودمند جهت چاق شدن صورت روش چاق کردن صورت | روش برجسته کردن گون ها اگر تمایلی به استفاده از تکنیک های تغذیه جهت پر شدن و چاق به نظر رسیدن صورت ندارید، عالی ترین روش جهت شما استفاده از تکنیک های ورزشی سودمند جهت چاق شدن صورت هست. تکنیک های ورزشی سودمند جهت چاق شدن صورت ورزش صورت یکی از عالی ترین روشها جهت حجم دادن و شکل داد...

ادامه مطلب

بدون کلاهبرداری در ۶ هفته شکم خود را آب کنید

بدون کلاهبرداری در ۶ هفته شکم خود را آب کنید

این روزها راهکار های تقلبی جهت لاغری افراد را کلافه کرده است و نوعی سردرگمی جهت رفع این معضل در جامعه رواج یافته هست. به گزارش خبرنگار گروه ورزشی گروه تحریریه سایت جوان ، یکی از مشکلاتی که زیاد افراد جامعه این روز ها با آن مواجه هستند، تجمع چربی در اطراف شکم است که جهت از بین بردن این چربی های دچار مسئله هستند. همین مسئله باعث شده است تا بسیاری از افراد جهت از میان رفتن آن راه های مختلفی را گزینش کنند . متاسفانه بسی...

ادامه مطلب

‎بوتاکس و عوارض بعد آن

‎بوتاکس و عوارض بعد آن

دانشمندان | عضلات | تزریق | بوتاکس | افسرده | بوتاکس | خطرات بوتاکس، ‎بوتاکس و عوارض بعد آن بوتاکس ‎امروزه زیاد افراد جهت از بین بردن چین و چروک صورت خود به بوتاکس روی می آورند، در این قسمت عوارض بوتاکس کردن را از نظر دانشمندان بیان کرده ایم که مشاهده می نمایید: ‎بوتاکس و عوارض بعد آن ‎سم بوتولینوم (Botulinum toxic) که با نام تجاری بوتاکس ( Botox) در کشور عزیزمان ایران معروف است از سم باکتری کلستر...

ادامه مطلب

عکس+ چند ورزش جهت داشتن رابطه جنسی بهتر

عکس+ چند ورزش جهت داشتن رابطه جنسی بهتر

انجام دادن فعالیت‌های فیزیکی می‌تواند لذت رابطه جنسی شما و همسرتان را اوج ببرد. در زیر به بعضی از حرکات ورزشی که به اصلاح کیفیت رابطه جنسی کمک می‌کنند، انجام دادن فعالیت های فیزیکی می تواند لذت رابطه جنسی شما و همسرتان را اوج ببرد. در زیر به بعضی از حرکات ورزشی که به بهبود کیفیت رابطه جنسی کمک می کنند، اشاره می شود. به گزارش جام جم آنلاین به نقل از زندگی آنلاین، هر فعالیتی مانند، پیاده روی سریع تا دوچرخه سواری، که بتواند ضربان ...

ادامه مطلب

نکاتی که باید در هنگام ورزش رعایت شوند

نکاتی که باید در هنگام ورزش رعایت شوند

نکاتی که باید در هنگام ورزش رعایت شوند نشانه‌های ورزش مناسب تعرق بالا، سوزش عضلات و افزایش تنفس   ورزش مناسب می‌تواند نشانه‌هایی همچون تعرق بالا، سوزش عضلات و افزایش تنفس را به همراه داشته باشد. با این حال نشانه هایی وجود دارند که از آسیب زننده بودن ورزش خبر می‌دهند. انجام بیش از حد ورزش در صورتی که میزان ورزش با نحوه انجام آن مناسب نباشد، باعث ایجاد خطرات می‌‌‌‌‌‌‌شود . نشانه هایی از جمله درد در عضلات، ضعف، تب و حالت تهوع ایجاد...

ادامه مطلب