بایگانی برچسب ها: عصبانی بودن و خشونت در رابطه عاطفی عشقی

نشانه های یک رابطه تمام شده و رو به پایان

نشانه های یک رابطه تمام شده و رو به پایان

نشانه های پایان یک رابطه… مطلبی که دارید می خوانید درباره بعد از شکست عاطفی است اما گاهی بهتر است خودمان یک رابطه نامناسب را تمام کنیم. این جور وقت ها شکست عاطفی خوردن، بسیار بهتر از ماندن در یک رابطه با یک تلخی مزمن است.باورهای غلط زیادی در مورد رابطه ها وجود دارد و خیلی از آن ها در مورد تمام کردن رابطه است. متاسفانه بسیاری از ما فکر می کنیم هر رابطه ای ارزش این را دارد که فداکارانه پایش بایستیم حتی به بهای تحقیر خودمان. ...

ادامه مطلب