بایگانی برچسب ها: عصبانت و پیامد های آن

عصبانیت و مشکلاتی که برای حافظه ایجاد میکند + پیامد های عصبانیت

عصبانیت و مشکلاتی که برای حافظه ایجاد میکند + پیامد های عصبانیت

عصبانیت و مشکلاتی که برای حافظه ایجاد میکند + پیامد های عصبانیت مطالعه محققان نشان می دهد رفتار خصمانه و مهارت های ضعیف مقابله با استرس می تواند بر عملکرد شناختی فرد تاثیر داشته باشد. اگر می خواهید عقل سالم داشته باشید و در دوره پیری دچار فراموشی نشوید، آرام بوده و آرامش خود را حفظ کنید. طبق مطالعه جدید آکادمی نورولوژی آمریکا، افراد بزرگسال جوانی که رفتار خصمانه داشته یا برخورد ضعیفی در مقابله با استرس دارند بیشتر در معرض تجربه مشکلات مربو...

ادامه مطلب