بایگانی برچسب ها: عجله در کارها

آموزش انجام دادن کارهای روزمره بدون عجله

آموزش انجام دادن کارهای روزمره بدون عجله

آموزش انجام دادن کارهای روزمره بدون عجله وقتی عجله می‌کنیم، در واقع خود زندگی را از دست می‌دهیم   می خواهیم در این مطلب افراد همیشه عجول و هول که در همه حال مضطرب و پریشان هستند و می خواهند به سرعت کارشان را انجام دهند و به نتیجه برسند را روانشناسی کنیم. بی‌وقفه می‌دوند، بدون اینکه از لحظه حال لذت ببرند. ولی چرا همیشه در اضطرابند؟ منشأ این شتابزدگی چیست؟ چگونه بیاموزیم که با آرامش دکمه «مکث» را بفشاریم؟ فردریک ۳۹ ساله می‌گوید: «دیدن دقیقه‌های...

ادامه مطلب