بایگانی برچسب ها: عاشقانه طنز

اس ام عاشقانه + شعر زیبا برای اس ام اس

اس ام عاشقانه + شعر زیبا برای اس ام اس

مُرده هم بی‌گمان دلی دارد مثلِ ما «زید» خوشگلی دارد در کنارِ پری‌وَشان در قبر هر شب جمعه محفلی دارد با «شهین» و «مَهینِ» آن دنیا روز و شب عیش کاملی دارد هر زمانی که می‌شود دلتنگ لب دریا و ساحلی دارد اس ام عاشقانه + شعر زیبا برای اس ام اس عشق یعنی اینکه تو باور کنی می توانی یک نفر را خر کنی کذب را هنگام فعل مخ زنی آنچنان گویی که خود باور کنی با دروغی جور شد گر امر خیر راست را هرگز مبادا شرکنی عشق همچون طایری توخالی است راست گر در آن رود پ...

ادامه مطلب