بایگانی برچسب ها: ضرب المثل کن فیکون

معنی اصطلاح کن فیکون+ضرب المثل کن فیکون به چه معناست+ضرب المثل

معنی اصطلاح کن فیکون+ضرب المثل کن فیکون به چه معناست+ضرب المثل

ضرب المثل+ معانی ضرب المثل ها+ضرب المثل کن فیکون+ضربالمثل ها ایرانی عبارت كن فيكون در آيه ۱۱۷ از سوره بقره و چند سوره ديگر از قرآن كريم نيز به اقتضاي مقال آمده است كه در همه جا اشاره به قدرت بي چون و چراي پروردگار است كه چون به خلقت عنصري يا تغيير و تحولي عظيم اراده فرمايد معنی اصطلاخ کن فیکون+ضرب المثل کن فیکون به چه معناست+ضرب المثل   هرگاه امري بزرگ واقع شود و يا تغيير و تحولي عظيم روي دهد به عبارت مثلي بالا تمثل جسته اصطلاحاً...

ادامه مطلب