بایگانی برچسب ها: ضرب المثل های کردی

زبان شیرین کردی و ضرب المثل های آن (همراه با معنی)

زبان شیرین کردی و ضرب المثل های آن (همراه با معنی)

زبان شیرین کردی و ضرب المثل های آن (همراه با معنی)   انواع ضرب المثل های کردی با معنی   خودا کووه  ناسیگ  وه فر نیگه  بان خدا  کوه  را می شناسد که روی آن برف می گذارد.   میمان یه‌ی شه‌وه دعاگوو سه‌د ساله مهمان یک شبه دعا گو صد ساله   ابرو خوود(خوت) له ده سخووده(خوته) هیوره ده په یو(چاو دیری لی بکه) آبروی خودت دست خودته مواظب آن باش.   میه‌ی یه‌که‌تر گورگ برده‌ی سگ ژار مل خوه‌ی شکان گرگ، گوسفند دیگری را برده است...

ادامه مطلب