بایگانی برچسب ها: شیوه جدید دور زدن قانون

دریافت بیمه در ازا قطع کردن عمدی اعضای بدن+قانون جدید در ویتنام

دریافت بیمه در ازا قطع کردن عمدی اعضای بدن+قانون جدید در ویتنام

به تازگی در ویتنام, زن جوانی باعث شگفتی پلیس و مردم شده است. این زن ۳۰ ساله مردی ۲۱ ساله را استخدام کرد تا یکی از دست ها و پاهای وی را قطع کند و به بیمه اعلام کنند که وی بر روی ریل قطار افتاده و دست و پایش را از دست داده و سرانجام بتوانند پول گزافی را از شرکت بیمه بگیرند. مرد جوان دست و پای این زن را قطع می کند و به عنوان شاهدی که در صحنه ی برخورد این زن با قطار حضور داشته خودش را معرفی می کند.   دریافت بیمه در ازا قطع کردن عمدی اعض...

ادامه مطلب