بایگانی برچسب ها: شیطان مکار

تا مرگ شیطان را ندیدید از مکرش در امان نباشید!!!

تا مرگ شیطان را ندیدید از مکرش در امان نباشید!!!

چهار نصیحت خداوند به حضرت موسی (ع) از اصبغ بن نباته نقل شده است که گفت، امیرالمؤمنین علی(ع) فرمود: خداوند متعال به حضرت موسی(ع) وحی کرد: ای موسی! سفارش مرا دربارۀ چهار چیز به خاطر بسپار؛   تا مرگ شیطان را ندیدید از مکرش در امان نباشید!!! تا مرگ شیطان را ندیدید از مکرش در امان نباشید!!! چهار نصیحت خداوند به حضرت موسی (ع)از اصبغ بن نباته نقل شده است که گفت، امیرالمؤمنین علی(ع) فرمود: خداوند متعال به حضرت موسی(ع) وحی کرد: ای م...

ادامه مطلب