بایگانی برچسب ها: شیشه هواپیما

چرا شیشه هواپیما را کروی میسازند؟

چرا شیشه هواپیما را کروی میسازند؟

چهار ضلعی بودن این شیشه ها باعث می شده تا آنها در برابر فشار بسیار آسیب پذیر باشند و احتمال ترک خوردنشان افزایش یابد. اما درست برعکس آن، گرد و منحنی بودن قاب پنجره ها کمک می کند تا فشار وارده به اطراف پخش گردد و از این رو، هیچ فشاری روی شیشه ها وجود نداشته باشد.   چرا شیشه هواپیما را کروی میسازند؟       چرا شیشه هواپیما را کروی میسازند؟ تا حالا به این فکر کردی که چرا پنجره های هواپیما غیر از دایره بودن به شکل های دیگه ...

ادامه مطلب