بایگانی برچسب ها: شهرت جهانی

modiseh

خانواده ۱۲ انگشتی برزیل+عجایب جالب جهانی+عکس

خانواده ۱۲ انگشتی برزیل+عجایب جالب جهانی+عکس

یک خانواده برزیلی که هم تعدادشان از انگشتان دو دست بیشتر است و هم تعداد انگشتانی که در دستشان دارند مورد توجه قرار گرفتند و شهرت جهانی یافتند. شش انگشتی بودن این خانواده موجب شگفتی در برزیل شده است.خانواده ۱۲ انگشتی برزیل+عجایب جالب جهانی+عکسخانواده ۱۲ انگشتی برزیل+عجایب جالب جهانی+عکسخانواده ۱۲ انگشتی برزیل+عجایب جالب جهانی+عکسخانواده ۱۲ انگشتی برزیل+عجایب جالب جهانی+عکسخانواده ۱۲ انگشتی برزیل+عجایب جالب جهانی+عکس...

ادامه مطلب