بایگانی برچسب ها: شناسایی جنایتکاران از روی باکتری های روده

باکتری های روده ابزار پزشکی قانونی

باکتری های روده ابزار پزشکی قانونی

شناسایی جنایتکاران با میکروبیوم روده تحقیقات جدید دانشمندان مدرسه بهداشت عمومی دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد می‌توان از باکتری‌های روده به عنوان نوعی ابزار پزشکی قانونی برای تشخیص ماهیت افراد استفاده کرد. ادامه مطلب

ادامه مطلب