بایگانی برچسب ها: شناسایی جنایتکاران از روی باکتری های روده

faceshot selfi

باکتری های روده ابزار پزشکی قانونی

باکتری های روده ابزار پزشکی قانونی

شناسایی جنایتکاران با میکروبیوم روده تحقیقات جدید دانشمندان مدرسه بهداشت عمومی دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد می‌توان از باکتری‌های روده به عنوان نوعی ابزار پزشکی قانونی برای تشخیص ماهیت افراد استفاده کرد. ادامه مطلب

ادامه مطلب