بایگانی برچسب ها: شعر سنگ قبر زیبا برای جوان ناکام

نمونه شعر و جمله های روی سنگ قبر مزار

نمونه شعر و جمله های روی سنگ قبر مزار

متن شعر و نوشته های روی سنگ قبر و مزار نوشته سنگ قبر و شعر سنگ قبر شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شعر سنگ قبر گوناگون شعر سنگ قبر  ۱ آن  گنج نهان در دل خانه پدرم هم تاج سرم بود همی بال وپرم بود هر جا که زمن نام و نشانی طلبیدند آوازه نامش سند معتبرم بود ادامه مطلب ...

ادامه مطلب