بایگانی برچسب ها: شرایط جنین در هفته 28

شرایط جنین در۲۸ هفتگی+ عکس جنین در هفته ی ۲۸ ام

شرایط جنین در۲۸ هفتگی+ عکس جنین در هفته ی ۲۸ ام

  هشرایط جنین در۲۸ هفتگی+ عکس جنین در هفته ی ۲۸ ام   شرایط جنین در۲۸ هفتگی+ عکس جنین در هفته ی ۲۸ ام تبریک! شما یک هفته ی دیگر به لحظه ی دیدار نزدیک تر شده اید. در طول بارداری، مدام رحم شما بزرگ تر می شود. در هفته ۲۸ بارداری، رحم به قدری بزرگ شده است که از بالای ناف، قسمت بالایی رحم قابل لمس است. وزن شما احتمالاً حدود هفت و نیم تا یازده کیلوگرم تا هفته بیست و هشتم بارداری افزایش پیدا کرده است. با این حال حتماً نظر ماما...

ادامه مطلب