بایگانی برچسب ها: شبی که خداوند زمان مرگ را تعیین میکند

دعای شب نیمه شعبان

دعای شب نیمه شعبان

نگاهی بر دعای شب نیمه شعبان بنا به فرموده پیامبر اکرم (ص) به نقل از حضرت جبرئیل : خداوند در این شب زمان های مرگ را تعیین می کند و روزی های یکسال را تقسیم می کند. هرکس در این شب با تسبیح ، تکبیر ، اسغفار، تهلیل، تطوع شب را صبح کند، جایگاه و منزل او در بهشت خواهد بود. ادامه مطلب ...

ادامه مطلب