بایگانی برچسب ها: شایعاتی نیز درباره انتساب فرد مذکور به نیروهای نظامی مطرح شده است.

گاز اشک آور در برنامه ی خندوانه

گاز اشک آور در برنامه ی خندوانه

 گاز اشک آور در برنامه ی خندوانه شلیک گاز اشک آور در برنامه ی خندوانه ! + عکس شنیده های موثق حاکیست دیشب هنگام ضبط برنامه خندوانه درگیری کوچکی بین چند نفر از شرکت کنندگان پیش آمد که در ادامه، یکی از آنها به گاز اشک آور متوسل شد! شایعاتی نیز درباره انتساب فرد مذکور به نیروهای نظامی مطرح شده است. شنیده های موثق حاکیست دیشب هنگام ضبط برنامه خندوانه درگیری کوچکی بین چند نفر از شرکت کنندگان پیش آمد که در ادامه، یکی از آنها به گاز اشک آور متو...

ادامه مطلب