بایگانی برچسب ها: سیب زمینی خرد شده را در داخل آب قرار ندهید

قرار دادن سیب زمینی خرد شده در آب باعث می شود پتاسیم سیب زمینی از آن خارج شود.

قرار دادن سیب زمینی خرد شده در آب باعث می شود پتاسیم سیب زمینی از آن خارج شود.

قرار دادن سیب زمینی خرد شده در آب باعث می شود پتاسیم سیب زمینی از آن خارج شود. سیب زمینی خرد شده را در داخل آب قرار ندهید قرار دادن سیب زمینی خرد شده در آب باعث می شود پتاسیم سیب زمینی از آن خارج شود. قرار دادن سیب زمینی خرد شده در آب باعث می شود پتاسیم سیب زمینی از آن خارج شود. خیلی از خانم ها عادت دارند بعد از پوست کندن و خرد کردن سیب زمینی، برای آنکه رنگ آن تغییر نکند، آن را برای مدتی در کاسه ای پر از آب قرار دهند تا بعد برای ...

ادامه مطلب